Handelsbetingelser for handel med Hinnerup Gymnastik cvr: 29712573


Følgende gælder for alle handler mellem Hinnerup Gymnastik og medlemmer af Hinnerup Gymnastik
For at indbetale kontingent m.v. , skal medlemmet være over 18 år. For medlemmer under 18 år, kan indbetaling foretages af forældre.

Betaling
Du kan betale med Dankort og VisaDankort.
Hvilke betalingsformer der er mulig for et hold, fremgår af hjemmesiden. Ved forudbetaling af kontingent, er man sikret plads på det pågældende hold.
De 2 første træningsgange er prøvegange. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ved henvendelse til Hinnerup Gymnastik’ bestyrelse inden 3. træningsgang. Herefter tilbagebetales kontingent ikke.

Ordrebekræftelse
Straks efter Deres bestilling via vores hjemmeside vil du modtage en kvittering pr. e-mail, denne indeholder informationer om det bestilte, stk, varens pris.

Reklamationsret
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen hvis der er omstændigheder du er uenige i - alle klager vil blive taget til efterretning i bestyrelsen.

Forbehold & priser
Kontingentsatser justeres  hvert år ved sæsonstart. Vi tager forbehold for tryk/taste fejl. Der er mulighed for tilmelding , så længe der er plads på det pågældende hold/aktivitet.

Aftale periode
Medlemsskabet løber i den forudbetalte periode og fornyes ikke automatisk.

Fotografering
Der fotograferes til diverse arrangementer og i enkelte tilfælde også til træninger. Fotos bruges på hjemmesiden og i PR øjemed. Hvis man ikke ønsker dette, skal der tages kontakt til Hinnerup Gymnastik’ bestyrelse.

Opsigelse
Medlemsskabet kan opsiges af begge parter uden varsel. Opsigelsen skal ske skriftlig til bestyrelsen via. tilmeldingssiden. Når bestyrelsen har modtaget opsigelsen vil medlemmet modtage en bekræftelse på opsigelsen. Vær opmærksom på at kontingent ikke tilbagebetales efter 3. træningsgang, med mindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder. Det er bestyrelsen for Hinnerup Gymnastik der afgør om kontingent ekstraordinært kan tilbagebetales i hvert enkelt tilfælde.
Foreningen kan uden varsel lukke medlemsskabet, hvis et af følgende tilfælde gør sig gældende:
- Medlemmet overtræder de gældende retningslinjer for deltagelsen
- Ikke overholder de gældende samhandelsbetingelser.
Medlemmer der er udelukket pga. restance, kan ikke deltage i Hinnerup Gymnastik’ aktiviteter før udestående restancer er betalt.

Disse betingelser er vedtaget af bestyrelsen den 09. juni 2009

Tage Alf Jensen
formand for Hinnerup Gymnastiksamvirke
Hold i dag

Instagram