Følgende gælder for alle handler mellem Hinnerup Gymnastik og medlemmer af Hinnerup Gymnastik.

For at indbetale kontingent m.v. , skal medlemmet være over 18 år. For medlemmer under 18 år kan indbetaling foretages af forældre. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til andre. Det er kun registerede, betalende medlemmer som må deltage i træninger - søskende må ikke deltage, med mindre de også er tilmeldt det pågældende hold.

Fotografering af gymnaster under træning er ikke tilladt.

Betaling
Hvilke betalingsformer der er mulig for et hold, fremgår af hjemmesiden. Ved forudbetaling af kontingent er man sikret plads på det pågældende hold.
De 2 første træningsgange er prøvegange. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ved henvendelse til Hinnerup Gymnastiks bestyrelse inden 3. træningsgang. Herefter tilbagebetales kontingent ikke.
Hinnerup Gymnastik forbeholder sig retten til at aflyse træning ved sygdom eller hvis hal eller gymnastiksal ikke er til Hinnerup Gymnastiks rådighed (f.eks. ved ekstraordinære arrangementer).
Hvis mere end 20% af de planlagte træningsgange aflyses, tilbagebetales forholdsmæssig andel af kontingentet ud over 20%, medmindre aflysningerne skyldes force majeure.

Ordrebekræftelse
Straks efter bestilling via hjemmesiden afsendes kvittering pr. e-mail. 

Reklamationsret
Da der ikke er tale om fysiske produkter men ydelser er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen hvis der er omstændigheder du er uenige i - alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen.

Forbehold & priser
Kontingentsatser justeres hvert år ved sæsonstart. Vi tager forbehold for tryk/taste fejl. Der er mulighed for tilmelding, så længe der er plads på det pågældende hold/aktivitet.

Aftale periode
Medlemsskabet løber i den forudbetalte periode og fornyes ikke automatisk.

Fotografering
Der fotograferes til diverse arrangementer og i enkelte tilfælde også til træninger. Fotos bruges på hjemmesiden og i PR øjemed. Hvis man ikke ønsker dette, skal der tages kontakt til Hinnerup Gymnastiks bestyrelse.

Opsigelse
Medlemsskabet kan opsiges af begge parter uden varsel. Opsigelsen skal ske skriftlig til bestyrelsen via tilmeldingssiden. Når bestyrelsen har modtaget opsigelsen vil medlemmet modtage en bekræftelse på opsigelsen. Vær opmærksom på at kontingent ikke tilbagebetales efter 3. træningsgang, med mindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder. Det er bestyrelsen for Hinnerup Gymnastik der afgør om kontingent ekstraordinært kan tilbagebetales.

Foreningen kan uden varsel lukke medlemsskabet, hvis et af følgende tilfælde gør sig gældende:
- Medlemmet overtræder de gældende retningslinjer for deltagelsen
- Medlemmet overholder ikke de gældende samhandelsbetingelser.
Medlemmer der er udelukket pga. restance, kan ikke deltage i Hinnerup Gymnastiks aktiviteter før udestående restancer er betalt.

Disse betingelser er senest revideret af bestyrelsen den 29. maj 2023


Hold i dag

Instagram