Børneattester:

For at forebygge pædofili har foreninger pligt til at indhente børneattester, når vi indgår aftaler med instruktører og andre med lederansvar for børn og unge under 15 år. 

I Hinnerup Gymnastik har vi valgt at indhente børneattester på alle instruktører senest hvert 3. år. Har en instruktør været inaktiv gennem en længere periode, indhentes en ny børneattest inden den frivillige kan genoptage arbejdet i foreningen.
Hold i dag

Instagram